02-002-5018, 084-461-4334
พี่เลี้ยงเด็ก
ศูนย์พยาบาล วีรภัทร ขวัญทอง อินเตอร์กรุ๊ป
ผู้ช่วยพยาบาล
เด็กวันนี้คือหัวใจสำคัญแห่งอนาคต
เลขที่ 8 ถ.สวัสดิการ 2 แยก 18 ถ.เพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชีย)
ดูแลผู้สูงอายุ
เราดูแลลูกหลานของท่าน
โทร. 084-427-6993
แม่บ้าน-แม่ครัว
20 ปีแห่งคุณภาพและการบริการ
เลขที่ 8 ถ.สวัสดิการ 2 แยก 18 ถ.เพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชีย)
ทีมงานพยาบาลของเราดูแลท่านอย่างมืออาชีพด้วยใจ
ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีความหมาย เราดูแลเสมือน หนึ่งสมาชิก ในครอบครัว
ศูนย์พยาบาล วีระภัทร ขวัญทอง อินเตอร์กรุ๊ป
งานดูแลบ้าน เรื่องใหญ่สำหรับคุณ  เรื่องเล็กสำหรับเรา ดูแลเรื่องความสะอาด  ไปจนถึงการกินอยู่  อย่างมืออาชีพ